Ajankohtaista

23.06.2016

Kevytyrittäjän juhannus

Ilmeisen monenlaisessa säässä saamme tätä keskikesän juhlaa viettää. Säästä viis, mieleltämme olemme kuitenkin kuvan mukaisissa tunnelmissa :)

Palvelemme tänään torstaina normaalisti ja sitten lähdemme juhannusvapaalle.

Maanantaina olemme jälleen sorvin ääressä.

Oikein hyvää juhannusta kaikille!

09.06.2016

kevytyrittäjien kommentit laskutuspalvelusta

Sanapilvi on muodostettu käyttäjien haastattelussa mainitsemista sanoista. Mitä useammin sana on mainittu, sitä suurempana sana on kuvassa.

Yhteenveto

Turun ammattikorkeakoulun oppimisympäristö the FIRMA toteutti keväällä 2016 Taitajien Toimipisteelle laskutuspalvelun palvelumuotoiluun keskittyvän projektin. Projektin tarkoituksena oli muotoilla kevytyrittäjän palveluita siten, että ne vahvistavat entisestään käyttäjälähtöistä palvelukokemusta laskutuspalvelussa.

Kevään aikana haastateltiin nykyisiä laskutuspalvelun jäseniä puhelimitse ja Webropol-kyselyiden kautta. Lisäksi laskutuspalvelun käytettävyyttä testattiin sellaisilla testikäyttäjäryhmillä, joille laskutuspalvelu ei ollut aiemmin tuttu. Näiden tietojen perusteella luotiin erilaisia käyttäjäprofiileja ja palvelua kehitettiin profiileille sopivaksi kevytyrittäjille.

Projektin aikana nousi esille, että Taitajien Toimipisteen jäsenet kokevat laskutuspalvelun todella toimivaksi, helpoksi ja kevyeksi käyttää. Erityiskiitosta sai laskutuspalvelun henkilökohtaisuus ja joustavuus. Näitä ominaisuuksia on palvelumuotoilussa haluttu korostaa.

Projektin tulokset tulevat toimipisteen www-sivuilla näkymään käyttäjille entistä selkeämpänä palveluna sekä laskutuksen intuitiivisempana toteutuksena.

Projektin esittely

Palvelumuotoiluprojekti aloitettiin helmikuussa 2016. Ajatuksena oli lähteä kehittämään Taitajien Toimipisteen laskutuspalvelua sellaiseksi, että se olisi yhä useammalle kevytyrittäjälle helppo ja toimiva tapa laskuttaa ilman yritystä asiakkaitaan. Tarkoituksena on, että jäseneksi liittymisen jälkeen ensimmäisen laskun tekeminen sujuu mahdollisimman vaivattomasti ja intuitiivisesti.

Haastattelut

Ensimmäisessä vaiheessa lähdettiin rakentamaan kokonaiskäsitystä siitä, mitä varten laskutuspalvelu on olemassa, miten se toimii jäsenten mielestä ja miten laskutuspalvelun käyttökokemusta voisi parantaa. Tätä varten kerättiin puhelimitse haastateltavaksi laskutuspalvelun nykyisiä käyttäjiä. Puhelinhaastatteluiden lisäksi jäsenet vastasivat sähköpostitse toimitettuun Webropol-kyselyyn.

Haastatteluissa nousi esille jäsenten vahva luottamus ja tyytyväisyys Taitajien Toimipisteen palveluun. Haastateltavat kiittelivät laskutuspalvelun joustavuutta ja henkilökohtaista otetta. Monet olivat laskutuspalvelun pitkäaikaisia käyttäjiä, joten keskusteluista nousi esille myös hyviä kehitysehdotuksia.

Testaukset

Toiseen tarkasteltavaan ryhmään projektissa valittiin henkilöitä, joille laskutuspalvelu ei ollut entuudestaan lainkaan tuttu. Heidän kanssaan suoritettiin käyttäjätestauksia, eli testattiin www.toimipiste.fi -sivuston ja laskutuspalvelun eri ominaisuuksien toimivuutta. Testit pyrittiin suorittamaan mahdollisimman tarkasti niin, että ohjaajina toimineet projektitiimiläiset eivät johdatelleet testihenkilöitä palvelun käytössä. Näin päästiin tarkkailemaan esimerkiksi sivuston eri osa-alueiden löydettävyyttä sekä sitä, miten ensikertalainen etenee laskutuspalvelussa.

Käyttäjätestausten tuloksena palvelumuotoiluprojektissa päädyttiin esittämään kehitysehdotuksia, jotka liittyvät erityisesti laskun tekemisen yksinkertaistamiseen ja sivuston ensivaikutelman parantamiseen. Mahdollisissa muutoksissa otetaan huomioon myös laskutuspalvelun nykyiset käyttäjät, joille on laskun tekemisessä muodostunut jo oma tuttu polku.

Nopeus - luotettavuus - henkilökohtaisuus

Haastatteluista ja testeistä kerätyn tiedon perusteella laskutuspalvelun mahdolliset käyttäjät jaoteltiin omiin profiileihinsa. Näiden käyttäjäprofiilien perusteella projektissa lähdettiin esittämään kehitysehdotuksia palvelulle. Ehdotuksissa on huomioitu se, että jäsen käyttää Taitajien Toimipisteen palvelua eri tilanteissa ja eri laitteilla.

Projektin tavoitteen mukaisesti laskutuspalvelua kehitettiin mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi ja tuotiin entistä paremmin esille palvelun kilpailuvaltteja. Niin nykyisten jäsenten kuin ulkopuolisten testihenkilöidenkin näkökulmasta palvelu näyttäytyy luotettavana, helppokäyttöisenä ja oikealla tavalla henkilökohtaisena.

Tekijöiden kommentit

Monivaiheisen ja mielenkiintoisen projektin aikana Taitajien Toimipisteen laskutuspalvelu ja sen asiakaslähtöinen toimintamalli tulivat hyvin esille. Projektin toteutus oli sujuvaa, Toimipisteen Harrin kanssa oli helppoa ja mukavaa tehdä yhteistyötä. Myös palvelun jäsenet olivat todella innokkaita yhteistyöhön kanssamme ja laskutuspalveluun sitoutuminen ja siitä saatu positiivinen kokemus olivat hyvin huomattavissa.

Projektin aikana opimme paljon palvelumuotoilusta ja sen asiakaslähtöisestä toteutuksesta. Opimme myös todella paljon Taitajien Toimipisteen toiminnasta sekä laskutuspalvelun toimialasta yleisesti. Olemme todella tyytyväisiä projektimme lopputulokseen.

20.05.2016

Eilinen järjestelmäpäivitys sujui hienosti, suurkiitos IT-tiimille!

Käy tutustumassa uusiin ominaisuuksiin Extranetissä. Niiden ansiosta laskujen luominen ja palkanhallinta ovat entistäkin helpompaa.

P.S. Päivitys luvattiin tehdä ennen kesää. Nyt päivitys on tehty, joten kesä voidaan julistaa alkaneeksi :)

18.05.2016

Teemme järjestelmäpäivityksiä eivätkä kotisivumme ole käytettävissä tuona aikana.
Aiempi päällekytkentä on mahdollista.

Toimipisteen IT-tiimi

16.05.2016

Laskutuspalvelu IT projekti

Yhteistyö Turun ammattikorkeakoulun kanssa jatkuu tuloksellisena!

Kehitysprojektissa käytiin tänään läpi hienosäätöä ennen laskutuspalvelun uudistetun järjestelmän lanseerausta.

Käyttäjät saavat yhteistyön tuloksena enemmän ominaisuuksia laskujen ja palkkojen hallintaan. Järjestelmä otetaan käyttöön ennen kesää ja siitä tiedotetaan erikseen.

Turun ammattikorkeakoulu ja laskutuspalvelu Toimipiste.fi kokevat korkeakoulujen ja yritysten välisen yhteistyön tärkeäksi ja hyödylliseksi.

05.05.2016

Tänä vuonna helatorstaita vietetään kesäisissä merkeissä :)
Palvelemme jälleen perjantaina.
Hyvää pyhäpäivää kaikille!

Sivut

 
Toimipiste.fi

Laskuta työsi helposti Toimipisteen kautta ilman yrityksen perustamista.
Silloin saat olla oman alasi ammattilainen ja keskittyä työsi tekemiseen!

Palvelumme sopii Sinulle kun omaat Taitoa ja haluat Ansaita sillä.
Jätä laskutus, paperityöt ja byrokratian kanssa painiminen meidän hoidettavaksemme!
Se kun on se Meidän Taitomme!

Avaa Oma Toimipisteesi!

Käyttäjätunnukset saman tien:

  • Maksutta
  • Helposti
  • Ilman velvoitteita
  • Aloitus vaikka heti

 

Liity maksutta!

Kirjautuminen